ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ 

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει ότι στις 15 Μαρτίου 2019 ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (ΣΣΣ) με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

 • ΑΝΕΜΟΣ.Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας: Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

 • Έκαστη των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ανέθεσε την αποτίμηση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και έχει λάβει γνώμη επί του εύλογου, δικαίου και λογικού της ως άνω προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής, η μεν ΕΛ.ΤΕΧ.

 • ΑΝΕΜΟΣ από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία Alpha Bank, η δε ΕΛΛΑΚΤΩΡ από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton A.E.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ


Ολα τα Άρθρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ" ανακοινώνει ότι στις 15 Μαρτίου 2019 ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ("ΣΣΣ") με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ" από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η Συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιρειών βάσει των στοιχείων...

   ·    πριν από  3 ημέρες 6 ώρες  ·    

Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνική Τεχνοδομική ΑΝΕΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας" ("ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ") από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών, βάσει...

   ·    πριν από  3 ημέρες 8 ώρες  ·    

Ered.gr

Eγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνική Τεχνοδομική ΑΝΕΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας" ("ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ") από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών, βάσει...

   ·    πριν από  3 ημέρες 8 ώρες  ·    

Businessnews.gr

Eγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνική Τεχνοδομική ΑΝΕΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας" ("ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ") από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών, βάσει...

   ·    πριν από  3 ημέρες 8 ώρες  ·    

Bankinfo.gr

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το N. 3556/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ("ΕΛΛΑΚΤΩΡ") ανακοινώνει ότι στις 15 Μαρτίου 2019 ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ("ΣΣΣ") με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

   ·    πριν από  3 ημέρες 9 ώρες  ·    

Euro2day.gr

Έγκριση σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ΕΛΛΑΚΤΩΡ-ΕΛΤΕΧ Άνεμος Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνική Τεχνοδομική ΑΝΕΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας" ("ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ") από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων...

   ·    πριν από  3 ημέρες 9 ώρες  ·    

E-today.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΕΛΛΑΚΤΩΡ" ανακοίνωσε ότι στις 15 Μαρτίου 2019 ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ("ΣΣΣ") με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ" από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η Συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιρειών βάσει των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού...

   ·    πριν από  3 ημέρες 10 ώρες  ·    

Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνική Τεχνοδομική ΑΝΕΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας" ("ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ") από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της τελευταίας. Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών...

   ·    πριν από  3 ημέρες 11 ώρες  ·    

Enikonomia.gr

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το N. 3556/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" ("ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ") ανακοινώνει ότι στις 15 Μαρτίου 2019 ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ("ΣΣΣ") με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ...

   ·    πριν από  3 ημέρες 11 ώρες  ·    

Bankinfo.gr

ΑΠΕ Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνική Τεχνοδομική ΑΝΕΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας" ("ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ") από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών...

   ·    πριν από  3 ημέρες 11 ώρες  ·    

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το N. 3556/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" ("ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ") ανακοινώνει ότι στις 15 Μαρτίου 2019 ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ("ΣΣΣ") με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ...

   ·    πριν από  3 ημέρες 11 ώρες  ·    

Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνική Τεχνοδομική ΑΝΕΜΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας" ("ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ") από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών, βάσει...

   ·    πριν από  3 ημέρες 11 ώρες  ·    

Fortunegreece.com

Πολυμέσα

Blogs

Palo News Digest

⭐⭐⭐⭐⭐
Μην χάνεις τις ειδήσεις που σε ενδιαφέρουν, σε περιλήψεις στο κινητό σου! News Digest με τις σημαντικότερες ειδήσεις 3 φορές / ημέρα, ζωντανή Ροή με τη θεματολογία που σε ενδιαφέρει, Ηot Τopics από τα σημαντικότερα γεγονότα, Ροή Video και Offline πρόσβαση.

Σχόλια (0)

Κάντε Login για να αφήσετε το σχόλιό σας

 
 

Σχετικά Θέματα

Από την ενότητα: Επιχειρήσεις
Ροή videos

Από την ενότητα: Επιχειρήσεις
 • Παρουσίαση Robotransp

  πριν από 5 ώρες 29 λεπτά

 • PORSCHE 991 992 Cabriolet official video

  πριν από 12 ώρες 29 λεπτά

 • European Media Literacy Week 2019

  πριν από 13 ώρες 28 λεπτά

 • Ομιλία του Λ. Κρέτσου στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας

  πριν από 13 ώρες 28 λεπτά

 • Ο Γιώργος Χριστόπουλος στην ΕΡΤ για το επίδομα στέγασης

  πριν από 13 ώρες 43 λεπτά

 • Τα μεγάλα προβλήματα... για το επίδομα ενοικίου

  πριν από 13 ώρες 58 λεπτά

 • Commerzbank und Deutsche Bank flirten jetzt auch offiziell

  πριν από 14 ώρες 28 λεπτά

 • Η Γεύση Του Καλού

  πριν από 14 ώρες 59 λεπτά

 • Beauty day και Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του EEA-Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου

  πριν από 15 ώρες 13 λεπτά

 • Beauty day και Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του EEA-Χριστίνα Φυτέα

  πριν από 15 ώρες 13 λεπτά

 • Beauty day και Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του EEA-Γεώργιος Καββαθάς

  πριν από 15 ώρες 13 λεπτά

 • Πωλήσεις - η επιστήμη του 21ου αιώνα

  πριν από 17 ώρες 14 λεπτά

Πρόγραμμα | Δείτε Τώρα

ANT1
06:00
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
Σόου
MAD TV
06:00
EURO TOP
Σόου
ΕΡΤ 3
06:00
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Ντοκιμαντέρ
ΣΚΑΪ
06:00
ΣΗΜΕΡΑ
Σόου

Πρωτοσέλιδα

Palo presentation