Μεταξύ των 51 προτάσεων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, σε κλειστά γυμναστήρια, βρίσκεται ο Δήμος Σπάρτης. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε θετικά για χρηματοδότηση, με το ποσό των 994.517,77 ευρώ, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου του. Η πρόταση υποβλήθηκε από τον Δήμο Σπάρτης στις 10-5-2018, στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. οικ. 12594/23-11-2017 Πρόσκλησης: "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων -Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις", της Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη", του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Ο Δήμος Σπάρτης, ήδη από την έκδοση της πρόσκλησης, προέβη σε συντονισμένες ενέργειες για την εκπόνηση της...

   ·    πριν από  29 ημέρες 14 ώρες  ·    

Ert.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ


Ολα τα Άρθρα

Νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ, για 58 έργα, ενεργοποιούνται με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής Ευγενίας Φωτονιάτα... Οι χρηματοδοτήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και...

   ·    πριν από  29 ημέρες 10 ώρες  ·    

Eviazoom.gr

Μεταξύ των 51 προτάσεων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε κλειστά γυμναστήρια βρίσκεται ο Δήμος Σπάρτης. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε θετικά για χρηματοδότηση με το ποσό των 994.517,77 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου του. Η...

   ·    πριν από  29 ημέρες 17 ώρες  ·    

Με 60 εκατ. ευρώ πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 58 έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" του υπουργείου...

   ·    πριν από  29 ημέρες 17 ώρες  ·    

Kefaloniapress

Ν έες χρηματοδοτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ, για 58 έργα, ενεργοποιούνται με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής Ευγενίας Φωτονιάτα. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και...

   ·    πριν από  29 ημέρες 19 ώρες  ·    

Newscast.gr

Στο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων εντάχθηκαν οι Δήμοι Παγγαίου και Καβάλας. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΚΕ του Δήμου Παγγαίου ύψους 1.080.860 ευρώ και την αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα ύψους 730.000 ευρώ. Συνολικά, όσον αφορά...

   ·    πριν από  29 ημέρες 20 ώρες  ·    

Kavalanews.gr

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου "Μιχάλης Παρασκευόπουλος" του δήμου Αλεξανδρούπολης" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Μεταξύ άλλων προβλέπεται αλλαγή των πάνελ οροφής, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, τοποθέτηση αντλιών θέρμανσης και ψύξης, αλλαγή των κουφωμάτων και εκτέλεση εργασιών θερμομόνωσης. Ο...

   ·    πριν από  29 ημέρες 20 ώρες  ·    

24-04-2019 13:49 ΣΠΑΡΤΗ. Μεταξύ των 51 προτάσεων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε κλειστά γυμναστήρια βρίσκεται το Κλειστό Γυμναστήριο της Σπάρτης. Αξιολογήθηκε θετικά για χρηματοδότηση με το ποσό των 994.517,77 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την ενεργειακή αναβάθμιση...

   ·    πριν από  29 ημέρες 21 ώρες  ·    

Notospress.gr

Μεταξύ των 51 προτάσεων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε κλειστά γυμναστήρια βρίσκεται ο Δήμος Σπάρτης. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε θετικά για χρηματοδότηση με το ποσό των 994.517,77 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου του. Η...

   ·    πριν από  29 ημέρες 21 ώρες  ·    

Typosonline.gr

Μεταξύ των 51 προτάσεων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε κλειστά γυμναστήρια βρίσκεται ο Δήμος Σπάρτης, όπως ενημερωθήκατε από τον "Λακωνικό Τύπο" από τη Μ. Τρίτη (23/4). Ειδικότερα, αξιολογήθηκε θετικά για χρηματοδότηση με το ποσό των 994.517,77 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας και...

   ·    πριν από  29 ημέρες 22 ώρες  ·    

Lakonikos.gr

Μεταξύ των 51 προτάσεων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε κλειστά γυμναστήρια βρίσκεται ο Δήμος Σπάρτης, όπως ενημερωθήκατε από τον "Λακωνικό Τύπο" από τη Μ. Τρίτη (23/4). Ειδικότερα, αξιολογήθηκε θετικά για χρηματοδότηση με το ποσό των 994.517,77 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας και...

   ·    πριν από  29 ημέρες 22 ώρες  ·    

Lakonikanea.gr

Αναρτήθηκε: 24.04.2019 Εντάχθηκε το έργο "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας", στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων Κτηρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον...

   ·    πριν από  29 ημέρες 22 ώρες  ·    

Localit.gr

Αναρτήθηκε: 24.04.2019 Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου "Μιχάλης Παρασκευόπουλος" του δήμου Αλεξανδρούπολης" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ Μεταξύ άλλων προβλέπεται αλλαγή των πάνελ οροφής, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, τοποθέτηση αντλιών θέρμανσης και ψύξης, αλλαγή των κουφωμάτων και εκτέλεση...

   ·    πριν από  29 ημέρες 23 ώρες  ·    

Localit.gr

Πολυμέσα

Blogs

Απόψεις

Palo News Digest

⭐⭐⭐⭐⭐
Μην χάνεις τις ειδήσεις που σε ενδιαφέρουν, σε περιλήψεις στο κινητό σου! News Digest με τις σημαντικότερες ειδήσεις 3 φορές / ημέρα, ζωντανή Ροή με τη θεματολογία που σε ενδιαφέρει, Ηot Τopics από τα σημαντικότερα γεγονότα, Ροή Video και Offline πρόσβαση.

Σχόλια (0)

Κάντε Login για να αφήσετε το σχόλιό σας

 
 

Σχετικά Θέματα

Από την ενότητα: Κοινωνία
Ροή videos

Από την ενότητα: Κοινωνία
 • O Σταύρος σε όλη την Ελλάδα

  πριν από 39 λεπτά

 • Η εβδομαδιαία πρόγνωση καιρού σε ένα λεπτό από 24 ΜΑΙΟΥ 2019

  πριν από 1 ώρα 26 λεπτά

 • Πυροβολισμοί στο Μαρούσι

  πριν από 1 ώρα 41 λεπτά

 • Πυροβολισμοί στο Μαρούσι

  πριν από 1 ώρα 41 λεπτά

 • Εκδήλωση για την Κοινωνική Μέριμνα και Προσφορά (23/05/2019)

  πριν από 1 ώρα 56 λεπτά

 • ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ

  πριν από 1 ώρα 56 λεπτά

 • Αντιεκλογική παρέμβαση της ΕΠΘ με μπογιές στο CEDEFOP στη Θέρμη | 24/9/2019

  πριν από 1 ώρα 56 λεπτά

 • Οι μοιραίες προσπεράσεις του οδηγού που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στο Κορωπί

  πριν από 2 ώρες 41 λεπτά

 • 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ OPEN SCHOOLS FOR OPEN SOCIETIES

  πριν από 2 ώρες 41 λεπτά

 • Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  πριν από 2 ώρες 41 λεπτά

 • Thestival.gr Επίθεση σε τράπεζα

  πριν από 2 ώρες 41 λεπτά

 • Rebooting Greek Language Explainer

  πριν από 3 ώρες 25 λεπτά

Πρόγραμμα | Δείτε Τώρα

Δεν υπάρχει πρόγραμμα ημέρας

Πρωτοσέλιδα

Palo presentation