Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη ΑΕ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει της από 10/881/27.05.2020 απόφασής του: (α) ενέκρινε το από 23 Απριλίου 2020 αίτημα της "ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη Α.Ε." για...

   ·    πριν από  1 Μήνα 4 ημέρες  ·    

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού...

   ·    πριν από  1 Μήνα 4 ημέρες  ·    

Ο Αντώνιος Καράτζης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Πόσα τράβηξαν οι large businessman από την Alpha Bank και τα καρφιά του Ευτύχη Βασιλάκη μέσα σε 466 λέξεις Αίτημα της ΑΝΤΚΑΡ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εξαγορά μετοχών της Καράτζη Ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε η 12η Ιουνίου 2020. Η...

   ·    πριν από  1 Μήνα 4 ημέρες  ·    

Mononews.gr

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού...

   ·    πριν από  1 Μήνα 4 ημέρες  ·    

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη ΑΕ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει της από 10/881/27.05.2020 απόφασής του: (α) ενέκρινε το από 23 Απριλίου 2020 αίτημα της "ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη Α.Ε." για...

   ·    πριν από  1 Μήνα 4 ημέρες  ·    

Reporter.gr

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη ΑΕ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει της από 10/881/27.05.2020 απόφασής του: (α) ενέκρινε το από 23 Απριλίου 2020 αίτημα της "ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη Α.Ε." για...

   ·    πριν από  1 Μήνα 4 ημέρες  ·    

Bankwars.gr

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού...

   ·    πριν από  1 Μήνα 4 ημέρες  ·    

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η αίτησης της εταιρείας "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρείας "ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ". Ειδικότερα, η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του...

   ·    πριν από  1 Μήνα 4 ημέρες  ·    

Capital.gr

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού...

   ·    πριν από  1 Μήνα 4 ημέρες  ·    

Capital.gr

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού...

   ·    πριν από  1 Μήνα 4 ημέρες  ·    

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη ΑΕ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμει της από 10/881/27.05.2020 απόφασής του: (α) ενέκρινε το από 23 Απριλίου 2020 αίτημα της "ΑΝΤΚΑΡ Μονοπρόσωπη Α.Ε." για...

   ·    πριν από  1 Μήνα 4 ημέρες  ·    

Euro2day.gr

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η αίτηση της Αντκάρ Μονοπρόσωπη για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρείας Καράτζη. Ειδικότερα, η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα: 1. Το Διοικητικό...

   ·    πριν από  1 Μήνα 4 ημέρες  ·    

Bankingnews

Palo News Digest

⭐⭐⭐⭐⭐
Μην χάνεις τις ειδήσεις που σε ενδιαφέρουν, σε περιλήψεις στο κινητό σου! News Digest με τις σημαντικότερες ειδήσεις 3 φορές / ημέρα, ζωντανή Ροή με τη θεματολογία που σε ενδιαφέρει, Ηot Τopics από τα σημαντικότερα γεγονότα, Ροή Video και Offline πρόσβαση.

Σχόλια (0)

Κάντε Login για να αφήσετε το σχόλιό σας

 
 

Σχετικά Θέματα

Από την ενότητα: Επιχειρήσεις
Ροή videos

Από την ενότητα: Επιχειρήσεις

Δεν βρέθηκαν video

Πρόγραμμα | Δείτε Τώρα

Δεν υπάρχει πρόγραμμα ημέρας

Πρωτοσέλιδα

Palo presentation