|   πριν από  5 ώρες 57 λεπτά 

Voria.gr

Με μικρότερη ταχύτητα συνεχίστηκε τον Ιούλιο η δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων χρεών, με τον συνολικό αριθμό αυτών που έχουν οφειλές προς την Εφορία να διαμορφώνεται κάτω από τα 3,5 εκατ. Σύμφωνα με...

   |   πριν από  7 ώρες 13 λεπτά

Taxheaven.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣτΕ Ολ 1366/2021 Πρόεδρος: Α. Ράντος Εισηγητής: Ι. Σύμπλης, Σύμβουλος Προϋποθέσεις καταχώρισης στο φορολογικό μητρώο μη δημοσιευθείσης παραιτήσεως νομίμου εκπροσώπου ανωνύμου εταιρείας. Καταχώριση στο φορολογικό μητρώο στοιχείων νομικών οντοτήτων, για τα οποία ο νόμος...

   |   πριν από  7 ώρες 13 λεπτά

Taxheaven.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 814/14-9-2021 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ και την υπ' αριθμό 4801/103/14.09.2021 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 ξεκινά η υλοποίηση του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ...

   |   πριν από  7 ώρες 13 λεπτά

Taxheaven.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣτΕ Ολ. 1367/2021. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος προσβολής επί ακυρώσει της κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας (Β΄ 5278/2020), με την οποία θεσπίζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων...

   |   πριν από  11 ώρες 24 λεπτά

Taxheaven.gr

Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ "Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων". Με τις διατάξεις του αρ. 27 και της παρ. 7 του αρ. 34 του Ν.4763/2020, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρ. 47 του Ν.

   |   πριν από  22 ώρες 10 λεπτά

B2green.gr

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 785 του Αστικού Κώδικα "Αν ένα δικαίωμα ανήκει σε περισσότερους από κοινού, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, υπάρχει ανάμεσά τους κοινωνία κατά ιδανικά μέρη. Σε περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ότι τα μέρη είναι ίσα". Περαιτέρω, (άρθρο 789 ΑΚ), "με απόφαση...

   |   πριν από  1 ημέρα 4 ώρες

Taxheaven.gr

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά Λογιστής - φοροτεχνικός Πρόλογος Θα περίμενε κανείς, ειδικά με όσα ζούμε -και σε επαγγελματικό επίπεδο- εδώ και δεκαοκτώ μήνες μετά την εξάπλωση της πανδημίας, καθώς και με τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την υποβολή των...

Πολυμέσα

Από την ενότητα: Φορολογία

Μοιραστείτε τη σελίδα