Προηγούμενες εκδόσεις

  • (22/05/2018)
  • (21/05/2018)
  • (20/05/2018)
  • (19/05/2018)
  • (18/05/2018)
  • (17/05/2018)
  • (16/05/2018)
  • (15/05/2018)

Ζώδια

Από:Gozakynthos.gr

Λέων

Ο πολιτικός και κοινωνικός σας ιδεαλισμός είναι ανεπτυγμένος και μπορεί να γίνετε πιο δραστήριοι σε αλτρουϊστικές ή ιδεαλιστικά κοινωνικές αναμορφώσεις. Προσέξτε ωστόσο τις πρακτικές σας υποθέσεις. Μπορεί κατά καιρούς, να δυσκολευτείτε να ελέγξετε τον ενθουσιασμό σας σχετικά με προοδευτικές και ασυνήθιστες ιδέες.

Μοιραστείτε τη σελίδα