Προηγούμενες εκδόσεις

  • (14/11/2018)
  • (13/11/2018)
  • (12/11/2018)
  • (11/11/2018)
  • (10/11/2018)
  • (09/11/2018)
  • (08/11/2018)
  • (07/11/2018)

Ζώδια

Από:Gozakynthos.gr

Ιχθύς

Μια ένταση σε θέματα συναισθηματικά εξαιτίας κάποιων αλλαγών στη δουλειά ή ενασχόλησή σας. Πολύ πιθανόν στενά συνδεδεμένες με κάποιο καινούργιο ξεκίνημα θα επηρεάσουν τις σχέσεις σας με το σύντροφο. Κάποια επιθυμία σας για να δοκιμάσετε καινούργια πράγματα πολύ πιθανόν να δημιουργήσουν ορισμένες αντιθέσεις με το άμεσο περιβάλλον σας.

Μοιραστείτε τη σελίδα