Προηγούμενες εκδόσεις

  • (22/03/2017)
  • (21/03/2017)
  • (20/03/2017)
  • (18/03/2017)
  • (17/03/2017)
  • (16/03/2017)
  • (15/03/2017)
  • (14/03/2017)

Ζώδια

Από:Gozakynthos.gr

Λέων

Ο πολιτικός και κοινωνικός σας ιδεαλισμός είναι ανεπτυγμένος και μπορεί να γίνετε πιο δραστήριοι σε αλτρουϊστικές ή ιδεαλιστικά κοινωνικές αναμορφώσεις. Προσέξτε ωστόσο τις πρακτικές σας υποθέσεις. Μπορεί κατά καιρούς, να δυσκολευτείτε να ελέγξετε τον ενθουσιασμό σας σχετικά με προοδευτικές και ασυνήθιστες ιδέες.

Μοιραστείτε τη σελίδα