Προηγούμενες εκδόσεις

  • (12/07/2018)
  • (11/07/2018)
  • (10/07/2018)
  • (09/07/2018)
  • (07/07/2018)
  • (06/07/2018)
  • (05/07/2018)
  • (04/07/2018)

Ζώδια

Από:Gozakynthos.gr

Παρθένος

Μια ημέρα διαχωρισμού ή και κατά κάποιο τρόπο αυτο-εξέτασης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την δουλειά σας εξαιτίας κάποιων αυξημένων υποχρεώσεων αλλά και πιθανότητα αναγνώρισης από τους άλλους για θέματα ικανοτήτων.

Μοιραστείτε τη σελίδα