Προηγούμενες εκδόσεις

  • (28/04/2017)
  • (27/04/2017)
  • (26/04/2017)
  • (25/04/2017)
  • (24/04/2017)
  • (23/04/2017)
  • (22/04/2017)
  • (21/04/2017)

Ζώδια

Από:Gozakynthos.gr

Παρθένος

Σχέσεις με συνεργάτες ή ακόμα και τον σύντροφο της ζωής σας θα περάσουν από κάποιες σοβαρές δοκιμασίες ανθεκτικότητας και υπομονής. Η αναδιοργάνωση ή αλλαγή των ευθυνών σας στον τόπο της δουλειά σας πολύ πιθανό να μην αποδώσει άμεσα αλλά μακροχρόνια θα αποδειχτεί πολύ σωστή.

Μοιραστείτε τη σελίδα