Προηγούμενες εκδόσεις

  • (19/10/2017)
  • (18/10/2017)
  • (17/10/2017)
  • (16/10/2017)
  • (15/10/2017)
  • (14/10/2017)
  • (13/10/2017)
  • (12/10/2017)

Ζώδια

Από:Gozakynthos.gr

Καρκίνος

Μπορεί ν' αναπτύξετε κάποιο ενδιαφέρον για ασυνήθιστες επιστήμες, όπως η αστρολογία ή η αριθμολογία. Ο πολιτικός και κοινωνικός σας ιδεαλισμός είναι τόσο κινητικός και μπορεί να γίνετε πιο ενεργητικοί σε αλτρουϊστικές ή ιδεαλιστικές αναμορφώσεις.

Μοιραστείτε τη σελίδα